Boligoptimisten ønsker å bidra til at du som har en utfordring med å synliggjøre tilstrekkelig egenkapital, likevel skal kunne lykkes med å komme deg inn på boligmarkedet.